menu

Algemene informatie

Op D.V. zaterdag 25 maart 2023 wordt in de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag de Psalmzangdag gehouden. Ds. B.L.P. Tramper, predikant van de Hervormde Gemeente te Waarder, zal de psalmen van toelichting voorzien. De samenzang wordt begeleid door Harm Hoeve. De psalmen worden niet-ritmisch gezongen uit de berijming van 1773.

De Psalmzangdag begint om 13.30 uur. De deuren van de kerk gaan om 12.30 uur open. De toegang is voor iedereen gelijk: € 2,- per bezoeker. Daarin is de koffie in de pauze inbegrepen. Bij de ingang wordt u een programma uitgereikt, waarin de te zingen psalmen staan. De kerk staat ongeveer 500 personen toe, daarom is het verzoek om u vooraf aan te melden via deze aanmeldpagina.

Er wordt op deze dag een collecte gehouden om de organisatie van deze dag te kunnen bekostigen. Het huren van de kerk, het drukwerk, de advertenties, etc. brengen de nodige kosten met zich mee! Graag zien we natuurlijk dat alle kosten van deze dag gedekt worden. Van harte aanbevolen! Mocht u per bank een bijdrage aan ons over willen maken, dan kunt u dat doen op rekeningnummer NL20 RABO 0103 8888 29 t.n.v. Psalmzangdag te Genemuiden. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Stichting Psalmzangdag is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instantie, dus uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De Psalmzangdag is rond 16.30 uur afgelopen. We hopen op een goede opkomst. Allen hartelijk welkom! Neemt u gerust uw familie, kennissen e.d. mee!

Het is de bedoeling dat er van deze dag een cd-opname wordt gemaakt. Door het aanschaffen van de cd kunt u thuis nagenieten van de Psalmzangdag. De cd is per mail te bestellen, of via het bestelformulier.

Tot ziens in Den Haag!