menu

Algemene informatie

Op D.V. maandag 2 april 2018 (Tweede Paasdag) wordt in de Domkerk in Utrecht de Psalmzangdag gehouden. Ds. R.W. Mulder, predikant van de Hersteld Hervormde gemeente te Montfoort, zal de psalmen van toelichting voorzien. De samenzang wordt begeleid door Harm Hoeve. De psalmen worden niet-ritmisch gezongen uit de berijming van 1773.

De Psalmzangdag begint om 16.00 uur. De deuren van de kerk gaan om 15.00 uur open. De toegang is voor iedereen gratis. Bij de ingang wordt u een programma uitgereikt, waarin de te zingen psalmen staan. Verder kunt u voor de aanvang consumptiebonnen à € 2,00 kopen. Een consumptiebon geeft recht op koffie, thee of fris, incl. een koek. Zowel vóór de aanvang als in de pauze zijn deze consumpties te verkrijgen.

Het programma van de Psalmzangdag zal in twee delen afgewerkt worden. Er wordt een pauze gehouden, waarin gebruik gemaakt kan worden van het toilet. U kunt zich te goed doen aan een kopje koffie, thee of fris met iets lekkers. Tevens een goede gelegenheid voor onderlinge contacten!

Er worden op deze dag twee collectes gehouden om de organisatie van deze dag te kunnen bekostigen. Het huren van de kerk, het drukwerk, de advertenties, etc. brengen de nodige kosten met zich mee! Graag zien we natuurlijk dat alle kosten van deze dag gedekt worden. Van harte aanbevolen! Mocht u per bank een bijdrage aan ons over willen maken, dan kunt u dat doen op rekeningnummer NL20 RABO 0103 8888 29 t.n.v. Psalmzangdag te Genemuiden. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Stichting Psalmzangdag is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instantie, dus uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De Psalmzangdag is rond 18.00 uur afgelopen. We hopen op een goede opkomst. Allen hartelijk welkom! Neemt u gerust uw familie, kennissen e.d. mee!

Het is de bedoeling dat er van deze dag een cd-opname wordt gemaakt. Door het aanschaffen van de cd kunt u thuis nagenieten van de Psalmzangdag. De cd is per mail te bestellen, of via het bestelformulier.

Tot ziens in Utrecht!